เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน "ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม นิติธรรม ความคุ้มค่า คุณธรรม" ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ท่านสามารถติดต่อ/แจ้งข่าวสารการทุจริตกับเทศบาลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 044961001-3 

 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกกรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเพื... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (กรณีจ้างใหม่และจ้างแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และวิสาหกิจชุมชนเขมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา ... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานผลไม้และของดีอำเภอเสิงสาง” ประจำปี 2567 และส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ปอกและกินทุเรียน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง และการแข่งขันส้มตำลีลา ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด “งานผลไม้และ ... new

อ่านต่อ... 
 
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินโครงการกิจกรรม \
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเ ...

อ่านต่อ... 
 
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดำเนินโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปี 2567 โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นผู้จัดทำโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (สปสช.) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดำเนินโครงการเยาวชนคนร ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาด เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตล... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 3 จากถนนมีชัยถึงถนนประชาพิทักษ์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจรา... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด


   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
          
               
       
               
       
               
       
               
       
               
       
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
     วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567

  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  2
  1
  Facebook
  เข้าระบบ
  จังหวัดนครราชสีมา
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สสส
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
  สายด่วนรัฐบาล
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานศาลปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  โรงเรียนมัธยมเสิงสาง
  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
  จังหวัดนครราชสีมา

  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

  LIVE CHAT ติดต่อเจ้าหน้าที่
  เริ่มแชท